20 lipca 2024

Dlaczego uczenie się jest tak ważne we współczesnych firmach?

Niewiele osób wie, że firma, tak jak człowiek, powinna uczyć się przez całe życie. We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie skłonność do nabywania nowych umiejętności jest kluczową częścią poradzenia sobie w trudnych realiach. Tylko organizacja ucząca się jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania powstałe na gruncie dominujących współcześnie procesów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Dzisiejsze rynki nie są już skoncentrowane głównie wokół produkcji dóbr materialnych, tak jak to miało miejsce w epoce przemysłowej, która odchodzi bezpowrotnie w przeszłość. Dziś kluczem do rynkowej gry są informacje. Są one zarówno towarem, jak i narzędziem, bez którego nie jest dziś w stanie poradzić sobie żadna firma. Organizacje musiały się do tej zmiany przystosować, zmieniając formę działalności w model oparty na wiedzy i umiejętnościach intelektualnych pracowników. Umiejętne kierowanie zdolnościami kadry pracowniczej to dziś podstawowa kompetencja menedżerska.

Technika otworzyła przed przedsiębiorstwami szereg nowych możliwości. Postępująca automatyzacja pracy sprawia, że wiele monotonnych i żmudnych czynności możemy dziś oddać maszyną. To może przyczynić się do uwolnienia ogromnej ilości ludzkiego potencjału. Czy jednak firmy są na to gotowe?

Nieprzewidywalność przyszłości sprawia, że coraz trudniej jest ocenić, jakie umiejętności będą przydatne za kilka, a co dopiero za kilkanaście lat. Firma chcąca pozostawać na bieżąco ze zmieniającymi się trendami musi być przygotowana na to, że wielokrotnie będzie zmuszona zmieniać kierunek swojego działania i nabywać coraz to nowe umiejętności. Konieczna jest gotowość do zmiany sposobu pracy i budowania ścieżek kariery.

Jednym ze sposobów na to, by nadążyć za światem, jest przeprowadzanie regularnych szkoleń. Najważniejsze w tym kontekście są kompetencje miękkie – oparte głównie na umiejętnościach interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej. Ważne jest, by odbywały się one na każdym poziomie organizacji. Tylko w ten sposób można zapewnić, że cała organizacja będzie funkcjonowała sprawnie.

Organizacja skoncentrowana na uczeniu się powinna być w swoich działaniach skupiona na przygotowaniu się do kilku podstawowych kwestii, jakie może napotkać w przyszłości. Kadra powinna być kształcona w zakresie rozwiązywania złożonych problemów, uczenia się na dotychczasowym doświadczeniu i eksperymentowaniu w nowych sytuacjach. Ważne jest też rozwijanie nowoczesnych kanałów komunikacji, które usprawnią pracę zespołową. Dziś tylko współpraca rzeszy wykwalifikowanych, różnych ludzi pozwala na sprawne rozwiązywanie problemów.

Jednym słowem – współczesna organizacja musi być elastyczna. Nie może mieć problemów z reagowaniem na nieprzewidywalne okoliczności. Systematyczne poszerzanie wiedzy pracowników i kadry menedżerskiej może przygotować na wiele ewentualności. W tym kontekście przysłowie “ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz” zyskuje znaczenie dosłowne i należy je traktować bardzo poważnie.

Zmiany w firmie oddają zmiany, które obserwujemy w społeczeństwie. Biurokratyczna stabilność przedsiębiorstw odchodzi dziś w przeszłość na rzecz elastycznych, dynamicznych zespołów współpracujących ze sobą, otwartych ludzi. Pochwała różnorodności i otwartość na zmieniające się otoczenie – to wyznaczniki przyszłości współczesnych firm.